Video instrukcje

Na stronach ile-jem.pl zamieściliśmy kilka filmów obrazujących jak można korzystać z aplikacji. Dostępne są z użyciem tego linku.

Kolejne filmy poświęcone są:

 • Pierwszemu uruchomieniu aplikacji,
 • Pobraniu licencji testowej,
 • Definiowaniu nowego posiłku (posiłku który jeszcze nie był zarejestrowany w bazie),
 • Dodawaniu posiłku / ponowienie posiłku
 • Przeglądaniu statystyk
 • Przeglądaniu historii posiłków w widoku kalendarza
 • Generowaniu raportów.

Jak poznać swoje upodobania?

Z użyciem IleJem / Foodyary łatwo możesz sprawdzić jakie posiłki spożywasz najcześciej.

Definiując w ustawieniach aplikacji pozycję Kolejność Menu na wartość Według częstotliwości, funkcjonalność Meny wyświetla spożyte posiłku zgodnie z ich ilością występowania w historii.

Co zatem jesz najczęściej? – sprawdź na początku zawartości Menu.

Rejestracja posiłku

Jeśli chcesz zarejestrować posiłek z użyciem funkcjonalności rozpoznawania potraw (posiłek jedzony pierwszy raz, kolejne zdjęcie tego samego posiłku) musisz użyć ikony ze znakiem plus umiejscowionej na ekranie startowym.

W wyniku jej użycia pojawią się dodatkowe dwie ikony pozwalające na dodanie nowego posiłku z użyciem aparatu lub zdjęć zarejestrowanych w aplikacji Zdjęcia.

W zależności od naszego wyboru uruchomiony zostanie aparat lub katalog zarejestrowanych zdjęć.

Po wybraniu / zrobieniu zdjęcia Foodyary przystępuje do analizy obrazu oraz podaje jej wynik.

Jeżeli system odnalazł posiłek zarejestrowany już poprzednio, wybierz właściwy wiersz i dodaj posiłek do bazy, aktualizując ilośc gramów.

W sytuacji kiedy posiłek nie został odnaleziony, użyj przycisku + by dodać danie do bazy.


Rejestracja posiłku w dacie przeszłej

Jeśli z takich czy innych powodów nie zarejestrowałeś posiłku w minionej dacie, w każdej chwili możesz dodać posiłek z historii (dotyczy posiłków obecnych w historii).

Wraz z wersją 46, taka sama funkcjonalność dostępna jest z użyciem Menu -> przeglądanie historii dania.

 1. Wejdź w historię posiłków lub w Menu,
 2. w polu szukaj wprowadź nazwę ponawianego posiłku,
 3. wybierz ponawiany posiłek z listy,
 4. użyj przycisku Powtórz
 5. Dokonaj edycji daty spożycia
 6. zapisz zmiany