Rejestracja posiłku

Jeśli chcesz zarejestrować posiłek z użyciem funkcjonalności rozpoznawania potraw (posiłek jedzony pierwszy raz, kolejne zdjęcie tego samego posiłku) musisz użyć ikony ze znakiem plus umiejscowionej na ekranie startowym.

W wyniku jej użycia pojawią się dodatkowe dwie ikony pozwalające na dodanie nowego posiłku z użyciem aparatu lub zdjęć zarejestrowanych w aplikacji Zdjęcia.

W zależności od naszego wyboru uruchomiony zostanie aparat lub katalog zarejestrowanych zdjęć.

Po wybraniu / zrobieniu zdjęcia Foodyary przystępuje do analizy obrazu oraz podaje jej wynik.

Jeżeli system odnalazł posiłek zarejestrowany już poprzednio, wybierz właściwy wiersz i dodaj posiłek do bazy, aktualizując ilośc gramów.

W sytuacji kiedy posiłek nie został odnaleziony, użyj przycisku + by dodać danie do bazy.