Przed pierwszym uruchomieniem

Poniższa część strony zawiera informacje z którymi użytkownik IleJem / Foodyary powinien się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania aplikacji.

Zrozumienie i przestrzeganie poniższych wytycznych przyniesie korzyści podczas użytkowania oprogramowania takie jak:

  • jakość raportowania,
  • optymalny czas rejestracji posiłków
  • poprawność przechowywanych danych etc.

Zapraszamy do zapoznania się z opisanymi wytycznymi. Na tej stronie znajduje się opis ikon / przycisków jakie zaimplementowane zostały w aplikacji.

Przypominamy, że IleJem/Foodyary po instalacji umożliwia dodanie 100 posiłków do bazy danych bez ponoszenia kosztów zakupienia płatnej licencji.

Warto wykorzystać tę okoliczność do poznania aplikacji oraz specyfiki jej użytkowania.

IleJem wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji do rozpoznawania posiłków. Podczas dodawania nowego posiłku do bazy, aktualizowany jest „model numeryczny” zaimplementowany w aplikacji. Służy on do rozpoznawania posiłków. Dodanie zatem do bazy zdjęć przedmiotów nie będących obrazami posiłków negatywnie wpłynie na przyszłe uzupełnianie bazy posiłków/ model numeryczny.
Przywrócenie bazy danych bez takich” testowych” wpisów związane jest z reinstalacją aplikacji.
Czyli jeśli chcesz się „pobawić” modelem numerycznym posiłku – zrób to przed prawdziwym rozpoczęciem użytkowania aplikacji.

Zdefiniuj w aplikacji cele dzienne – ilość kalorii, tłuszczy, białek i cukrów które zalecił do spożycia dietetyk lub określiłeś samodzielnie. Wprowadzone dane zostaną wykorzystane do bieżącego raportowania tego ile i jak jesz.

Podczas dodawania nowego posiłku do bazy koniecznie zweryfikuj ilość podpowiadanych przez aplikację kalorii, tłuszczy, cukrów i białek.
Tworząc aplikację, ucząc sieć neuronową – wykorzystaliśmy dane tysięcy różnych posiłków. Zapisane informacje wykorzystywane są do szacowania ww parametrów nowo dodawanych dań.
Podkreślenia wymaga fakt, że taka sama zupa ugotowana w różnych domostwach może składać się z różnej ilości składników mających wpływ na kaloryczność.

Z tego względu podkreślamy konieczność weryfikacji kaloryczności dodawanego posiłku do bazy. Wprowadzone wartości będą wykorzystywane podczas kolejnych pomówień posiłku i ich poprawna definicja za pierwszym razem zaowocuje poprawnością danych w przyszłości podczas pracy z aplikacją.

Podczas dodawania nowego posiłku do bazy w skład którego wchodzą takie produkty jak kaszę, ryż, groch soczewica etc, pamiętaj że ich kaloryczność jest różna dla produktów w stanie”suchym” i „mokrym”. Po namoczeniu np: ciecierzycy zwiększa się jej masa – kaloryczność takiego produktu spada w funkcji tego jak zwiększyła się masa produktu suchego.

Pozycja Menu w pasku nawigacyjnym aplikacji pozwala na dostęp do podglądu potraw zapisanych w bazie.
Początkowo, są to potrawy wykorzystane podczas uczenia aplikacji. Z biegiem czasu i użytkowania aplikacji, baza uzupełniana jest o spożyte posiłki. Sposób w jaki opisywana funkcjonalność aplikacji wyświetla dane definiowany jest w ustawieniach aplikacji.

Ustaw właściwe dla Twoich potrzeb jednostki wagi.

Podczas pracy z aplikacją będziesz dodawał własne posiłki do bazy. Zastanów się nad standardem ich nazewnictwa tak by przeszukiwanie historii było maksymalnie proste i efektywne (np: jeśli zaczniesz używać polskich znaków diakrytycznych w nazwach powinieneś być konsekwentny i stosować je również podczas wyszukiwania).

Podczas dodawania własnych posiłków do bazy, definiuje je jako niepodzielne części. Np. jeśli jesz pomidorową z ryżem i często dolewasz samej pomidorowej do talerza, lepiej w takich sytuacjach dodać do bazy pomidorową (zupa na rosole z dodatkiem pomidorów, warzyw) i ryż osobno. Podczas rejestracji posiłku zarejestrowanie „dolewki” nie będzie obarczone błędem przy liczeniu kalorii i innych wartości odżywczych. Przy wyliczaniu danych posiłku pomocny może być  nasz kalkulator

Masz pytanie które Cię nurtuje – napisz do nas