Przed pierwszym uruchomieniem

Poniższa część strony zawiera informacje z którymi użytkownik IleJem / Foodyary powinien się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania aplikacji.

Zrozumienie i przestrzeganie poniższych wytycznych przyniesie korzyści podczas użytkowania oprogramowania takie jak poprawność przechowywanych danych oraz raportowania, optymalny czas rejestracji posiłków etc.

Zapraszamy do zapoznania się z opisanymi wytycznymi.

IleJem wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji do rozpoznawania posiłków. Podczas dodawania nowego posiłku do bazy, aktualizowany jest „model numeryczny” zaimplementowany w aplikacji. Służy on do rozpoznawania posiłków. Dodanie zatem do bazy zdjęć przedmiotów nie będących obrazami posiłków negatywnie wpłynie na przyszłe uzupełnianie bazy posiłków/ model numeryczny.
Przywrócenie bazy danych bez takich” testowych” wpisów związane jest z reinstalacją aplikacji.
Czyli jeśli chcesz się „pobawić” modelem numerycznym posiłku – zrób to przed prawdziwym rozpoczęciem użytkowania aplikacji.

Zdefiniuj w aplikacji cele dzienne – ilość kalorii, tłuszczy, białek i cukrów które zalecił do spożycia dietetyk lub określiłeś samodzielnie. Wprowadzone dane zostaną wykorzystane do bieżącego raportowania tego ile i jak jesz.

Podczas dodawania nowego posiłku do bazy koniecznie zweryfikuj ilość podpowiadanych przez aplikację kalorii, tłuszczy, cukrów i białek.
Tworząc aplikację, ucząc sieć neuronową – wykorzystaliśmy dane tysięcy różnych posiłków. Zapisane informacje wykorzystywane są do szacowania ww parametrów nowo dodawanych dań.
Podkreślenia wymaga fakt, że taka sama zupa ugotowana w różnych domostwach może składać się z różnej ilości składników mających wpływ na kaloryczność.

Z tego względu podkreślamy konieczność weryfikacji kaloryczności dodawanego posiłku do bazy. Wprowadzone wartości będą wykorzystywane podczas kolejnych pomówień posiłku i ich poprawna definicja za pierwszym razem zaowocuje poprawnością danych w przyszłości podczas pracy z aplikacją.

Pozycja Menu w pasku nawigacyjnym aplikacji pozwala na dostęp do podglądu potraw zapisanych w bazie.
Początkowo, są to trawy wykorzystane podczas uczenia aplikacji. Z biegiem czasu i użytkowania aplikacji, baza uzupełniana jest o spożyte posiłki. Sposób w jaki opisywana funkcjonalność aplikacji wyświetla dane definiowany jest w ustawieniach aplikacji.

Ustaw właściwe dla Twoich potrzeb jednostki wagi.

Podczas pracy z aplikacją będziesz dodawał własne posiłki do bazy. Zastanów się nad standardem ich nazewnictwa tak by przeszukiwanie historii było maksymalnie proste i efektywne (np: jeśli zaczniesz używać polskich znaków diakrytycznych w nazwach powinieneś być konsekwentny i stosować je również podczas wyszukiwania).

Masz pytanie które Cię nurtuje – napisz do nas