Współpraca

Poniżej prezentujemy podmioty, z którymi współpracowaliśmy tworząc IleJem / Foodyary. Dziękujemy.

Poradnia Odchudzania i Odżywania Tibique

Kapi Interactive

GuardLogic SC