FAQ

Budując mechanizmy rozpoznawania potraw wykorzystaliśmy wiele znanych posiłków pochodzących z całego Świata i „ze stron Internetu”. Ta część naszej pracy służyła stworzeniu sieci neuronowej rozpoznającej potrawy. Przyjęliśmy również założenie, że aplikacja jest aplikacją personalną. Skoro tak, to powinna wspierać swojego użytkownika, którego przyzwyczajenia kulinarne są „ograniczone” miejscem, czasem i budżetem. Pamiętaj! Im częściej używasz IleJem/Foodyary i robisz zdjęcia, tym bardziej aplikacja poznaje Twoją „specyfikę” odżywiania a rejestracja kolejnego posiłku nie zajmuje dużo czasu.
To co można powiedzieć o posiłku na talerzu – za każdym razem i z każdą porcją to samo danie wygląda trochę inaczej. Z tego powodu, każde kolejne zdjęcie tej samej potrawy przybliża system do ograniczenia poziomu błędów rozpoznawania.
Generalna zasada: im częściej używasz IleJem / Foodyary i robisz zdjęcia, tym bardziej aplikacja poznaje Twoją „specyfikę” odżywiania – w efekcie mniej się myli.
Aplikacja była uczona rozpoznawania potraw z użyciem dostępnych w sieci baz danych. Podawane podczas rozpoznawania wartości kalorii etc. są wynikiem powyższego procesu. Podczas rejestracji posiłku, każdorazowo należy zweryfikować zatem masę dania jak również jego skład. Z tego też powodu aplikacja jest personalną – użytkownik który przygotowuje posiłki dla siebie ma najlepszą wiedzę w zakresie jego składu. Analiza zdjęć nie zawsze może podać poprawne wyniki – np: nie da się zweryfikować ilości użytych tłuszczy dodanych do sałatki etc. Jakość zarejestrowanych danych jest więc wynikiem wprowadzonego za 1 razem opisu. Każda kolejna detekcja posiłku, przy założeniu, że nie zmieniono składu potrawy jest już poprawna – bliższa prawdy.
Funkcjonalność wyliczania wartości odżywczych posiłków jest jedną z tych, której wdrożenie rozważamy. Generator danych posiłku dostępny będzie pod adresem Generator Danych Do momentu uruchomienia wskazanej strony, sugerujemy użycie kalkulatorów dostępnych w sieci – nie będziemy ich tutaj jednak promować 😉
W chwili obecnej, IleJem /Foodyary są aplikacjami pracującącymi pod kontrolą systemu iOS w wersji 14.1 Oznacza to, że aplikację można użytkować w chwili obecnej (koniec 2022) na iPhonach i iPadach. Takie podejście wynika z zastosowania w aplikacji zaszytych w tego typu urządzeniach mechanizmów sztucznej inteligencji, z których korzystamy podczas analizy zdjęć.
Foodyary nie udostępnia żadnych danych producentowi aplikacji. Wszystkie wprowadzone informacje przechowywane są tylko i wyłącznie w urządzeniu na którym jest ona zainstalowana.
Nazwa aplikacji wywodzi się o food (jedzenie) i diary (pamiętnik). Ponieważ w sieci bezpośrednie złożenie wspomnianych słów było już obecne, postanowiliśmy drobnie je zmodyfikować. Na polskim rynku aplikacja ma nazwę IleJem
Przed uruchomieniem aplikacji zapoznaj się z tymi zapisami.
Przeznaczenie przycisków opisane zostało na tej stronie – zapraszamy.

Brakuje odpowiedzi na pytanie które Cię nurtuje – napisz do nas