IleJem objaśnienie ikon i przycisków

Zamieszczone poniżej informacje opisują przeznaczenie przycisków i ikon dostępnych w aplikacji IleJem / Foodyary.

Przycisk „Home” pomaga w powróceniu na ekran startowy aplikacji

Przycisk „Menu” prowadzi do bazy zarejestrowanych dań i posiłków. część z nich została dodana podczas „uczenia” aplikacji, inne pochodzą z rejestracji posiłków przez użytkownika. Funkcja pomaga również w identyfikacji swoich upodobań.

Przycisk „Historia” pozwala na przeglądanie historii zarejestrowanych posiłków.

W ustawieniach aplikacji można definiować różne parametry jej funkcjonowania (jednostki miar, ustawienie kolejności w menu i inne)

Przycisk uruchamiający funkcjonalność dodawania posiłku do bazy. Po jego naciśnięciu pojawiają się dwa dodatkowe opisane poniżej.

Przycisk uruchamiający funkcjonalność dodawania posiłku z użyciem aparatu/kamery.

Przycisk uruchamiający funkcjonalność dodawania posiłku z użyciem zdjęć zapisanych w urządzeniu mobilnym (np: rejestracja posiłku ze zdjęcia zrobionego podczas spotkania).

Przycisk kalendarza umożliwia przeglądanie posiłków zarejestrowanych danego dnia.

Przycisk uruchamia prezentację podstawowych funkcjonalności IleJem / Foodyary

Przycisk umożliwia definiowanie celów żywieniowych. Informacje te wykorzystywane są w kolejnym kroku na wykresach, obrazując czy spożywamy tyle ile chcemy / mamy zalecenia.

Przycisk prowadzi do funkcji generującej raporty. Z jej użyciem można wysłać w dowolny sposób historię spożytych posiłków zapisaną w anonimizowanym pliku pdf.

Przycisk umożliwia przekazanie napiwku na rzecz autorów oprogramowania. Środki służą dalszemu rozwojowi aplikacji.

Przyciski Kalorie, Tłuszcze, Cukry i Białka prowadzą do funkcjonalności raportów dostępnych w różnych układach.