Jak to działa?

Pobierz z AppStore aplikację Foodyary. W chwili obecnej działa na urządzeniach typu iPhone oraz iPad. Po pobraniu na twoim urządzeniu pojawi się ikona aplikacji. Uruchom ją.

Ekran startowy

Zdjęcie obok prezentuje ekran startowy aplikacji (wersja 0.0.2-build37 z 8 listopada 2022r.)

Górna część ekranu – cztery ikony. Wybranie jednej z pozycji powoduje wyświetlenie stron z raportami historycznymi.

Dolna część ekranu to ikony nawigacyjne pozwalające na przeglądanie bazy posiłków (Menu), Historii zarejestrowanych dań oraz podstawowych ustawień aplikacji.

Pomarańczowa ikona z plusem, prowadzi do funkcjonalności aplikacji odpowiedzialnej za dodawanie posiłku.

Zestaw raportów

Ile zjadłem kalorii? Z czego pochodziły? Tego dowiesz się z dostępnych w aplikacji raportów. Poniżej kilka przykładowych wykresów.

Historia zarejestrowanych posiłków

Przeglądanie historii spożytych potraw możliwe jest z użyciem ikon:

  1. Historia – rysunek z lewej strony – opis spożytego posiłku wraz z informacją o masie oraz dacie rejestracji
  2. Widok kalendarza – rysunek z prawej strony. Kliknięcie w datę powoduje wyświetlenie listy posiłków spożytych danego dnia. Kropki pod datą informują o ilości zarejestrowanych danych danego dnia.

Rejestracja posiłku

Foodyary powstało by proces rejestracji posiłku był maksymalnie uproszczony i krótki. Sposób dodawania posiłku zależny jest od okoliczności związanych z zapisem danych np:

  • obecnością posiłku w bazie – pamiętamy, że dane danie już rejestrowaliśmy,
  • możliwościami czasowymi – np: nie chcemy rejestrować dania w aplikacji a zrobiliśmy jego zdjęcie w aplikacji Zdjęcia,
  • zamiarem poprawienia detekcji – ponowienie posiłku z użyciem funkcjonalności rozpoznawania (aplikacja udoskonala swoje modele),
  • dodania nowego posiłku do bazy danych,
  • rejestracji posiłku z historii przy równoczesnej zmianie danych o porze posiłku – rejestracja wsteczna posiłków.