Aktualizacja 0.0.2-build50 z 13 lutego 2023

Kolejny upgrade/aktualizacja.

Wprowadzone zmiany to możliwość określenia okresu czasu za jaki chcemy wygenerować raport spożytych posiłków. Obecny sposób definiowania ww okresu jest prosty i umożliwią generację „za jednym dotknięciem ekranu”. Istnieje możliwość wprowadzania zakresu dat – definiujących zakres informacyjny raportu.

Wygenerować można również raporty dla określonej liczby dań

Raporty można wysłać z użyciem emaila, wiadomości, Airdrop – etc.

Kolejna zmiana dotyczyła ekranu ustawień.

Ustawienia dodatkowe związane z definiowaniem celów żywieniowych przesunięte zostały na kolejny ekran.