Aktualizacja 0.0.2-build48 z 9 lutego 2023

Kolejna zmiana. W tej wersji na ekranie startowym pojawiła się ikona – Koperta. Funkcja służby do wysyłania pliku pdf z historią posiłków. W kolejnych wersjach funkcjonalność pozwoli na wybieranie okresu dla jakiego raport powinien zostać wygenerowany.