Zbiorcze aktualizacje IleJem i Foodyary z 25 marca 2023

IleJem „goni” Foodyary. Obie wersje aplikacji posiadają takie same funkcjonalności. W najnowszej aktualizacji poprawiono generowanie statystyk – usunięto drobne błędy. Pojawiły się również warunki użytkowania, przewodnik po aplikacji.

Usilnie pracujemy nad przygotowaniem wersji możliwej do publicznego udostępnienia.

Aktualizacja 0.0.2-build48 z 9 lutego 2023

Kolejna zmiana. W tej wersji na ekranie startowym pojawiła się ikona – Koperta. Funkcja służby do wysyłania pliku pdf z historią posiłków. W kolejnych wersjach funkcjonalność pozwoli na wybieranie okresu dla jakiego raport powinien zostać wygenerowany.