Rejestracja posiłku w dacie przeszłej

Jeśli z takich czy innych powodów nie zarejestrowałeś posiłku w minionej dacie, w każdej chwili możesz dodać posiłek z historii (dotyczy posiłków obecnych w historii).

Wraz z wersją 46, taka sama funkcjonalność dostępna jest z użyciem Menu -> przeglądanie historii dania.

  1. Wejdź w historię posiłków lub w Menu,
  2. w polu szukaj wprowadź nazwę ponawianego posiłku,
  3. wybierz ponawiany posiłek z listy,
  4. użyj przycisku Powtórz
  5. Dokonaj edycji daty spożycia
  6. zapisz zmiany