Video instrukcje

Na stronach ile-jem.pl zamieściliśmy kilka filmów obrazujących jak można korzystać z aplikacji. Dostępne są z użyciem tego linku.

Kolejne filmy poświęcone są:

  • Pierwszemu uruchomieniu aplikacji,
  • Pobraniu licencji testowej,
  • Definiowaniu nowego posiłku (posiłku który jeszcze nie był zarejestrowany w bazie),
  • Dodawaniu posiłku / ponowienie posiłku
  • Przeglądaniu statystyk
  • Przeglądaniu historii posiłków w widoku kalendarza
  • Generowaniu raportów.