Video instrukcje

Na stronach ile-jem.pl zamieściliśmy kilka filmów obrazujących jak można korzystać z aplikacji. Dostępne są z użyciem tego linku.

Kolejne filmy poświęcone są:

  • Pierwszemu uruchomieniu aplikacji,
  • Pobraniu licencji testowej,
  • Definiowaniu nowego posiłku (posiłku który jeszcze nie był zarejestrowany w bazie),
  • Dodawaniu posiłku / ponowienie posiłku
  • Przeglądaniu statystyk
  • Przeglądaniu historii posiłków w widoku kalendarza
  • Generowaniu raportów.

Jak poznać swoje upodobania?

Z użyciem IleJem / Foodyary łatwo możesz sprawdzić jakie posiłki spożywasz najcześciej.

Definiując w ustawieniach aplikacji pozycję Kolejność Menu na wartość Według częstotliwości, funkcjonalność Meny wyświetla spożyte posiłku zgodnie z ich ilością występowania w historii.

Co zatem jesz najczęściej? – sprawdź na początku zawartości Menu.

Foodyary to IleJem

Zespół projektowy podjął decyzję o stworzeniu dedykowanej wersji Foodyary na polski rynek. Aplikacja pojawi się w AppStore pod nazwą IleJem.

Trwają testy i prace przygotowawcze.

Aktualizacja 0.0.2-build46 z 1 lutego 2023

Kolejne usprawnienia mające na celu umożliwić:

  • przegląd z Menu historii danego posiłku (zdjęcia i dane),
  • ponowienie potrawy z Menu.
Pod wyszukaną pozycją Menu dodano historię zarejestrowanych posiłków pod daną nazwą
Kliknięcie w jedną z pozycji umożliwia ponowienie dania oraz edycję jego „parametrów”

Aktualizacja 0.0.2-build45 z 21 stycznia 2023

W ustawieniach aplikacji dodano możliwość definiowania sposobu wyświetlania potraw w menu.

Poniżej wpływ zmiany kolejności na kolejność wyświetlania potraw w Menu.

Pierwotna kolejność wyświetlania dań
Dania zarejestrowane przez użytkownika wyświetlane jako początkowe pozycje