Aktualizacja 0.0.2-build39 z 15 listopada 2022

Ustawienia – poprawiono treść informacji dotyczącej celów żywieniowych.

Przeglądanie historii z użyciem widoku kalendarza – potrawy uporządkowane są od najwcześniejszego posiłku do ostatniego spożytego w danym dniu.

Poprawiono błąd aplikacji – przepisywanie posiłków z historii.