Aktualizacja 0.0.2-build38 z 14 listopada 2022

Udostępniona została nowa wersja Foodyary.

Najważniejsze zmiany:

Na ekranie startowym dodano ikonę Kalendarza – umożliwia przeglądanie historii posiłków

W widoku kalendarza dodano funkcjonalność obrazującą realizację celów żywieniowych zdefiniowanych w aplikacji. Czerwone kółko oznacza brak realizacji celów żywieniowych.

W ustawieniach aplikacji dodano możliwość definiowania celów żywieniowych. Funkcjonalność będzie poprawiona – przeliczenie ułożenia suwaka na wartość liczbową.