IleJem aktualizacja 0.0.1-build26 z 8 października 2023

Zanami kolejne zmiany i testy. Ile Jem działa w iOs17.

Dodatkowo:

  • zmieniony został format zapisywanych obrazów w bazie – mniejsze rozmiary,
  • dokonano zmian mających wpływ na prędkość analizy obrazów,
  • usunięto drobne błędy.