IleJem aktualizacja 0.0.1-build16 z 26 lipca 2023

Szybka poprawka eliminująca dostrzeżone błędy (wysyłka raportów, przełącznik okresu w raportach).

Obecny stan testów daje nadzieję na dokończenie prac deweloperskich.