Generator danych posiłku – instrukcja użycia

Funkcjonalność generatora danych posiłku pomaga tym użytkownikom IleJem, którzy sami przygotowują swoje posiłki i korzystając z IleJem napotkali problem dodania lub weryfikacji dania.

Jak to działa?

Po wprowadzeniu najważniejszych składników dania, wciśnij klawisz podsumuj i zobacz wartość odżywczą 100 g posiłku. Dodanie nazwy i wielkości porcji pozwala wygenerować kod QR, który można zaczytać w IleJem podczas dodawania nowego posiłku / nowego dania.

Poniższy rysunek obrazuje jak można wygenerować dane posiłku z użyciem naszego generatora.

Jeżeli w bazie produktów nie ma jakiegoś składnika – wypełnij ten formularz lub użyj Tej strony (strona w języku angielskim).